Tina belt op om te vertellen dat ze ziek is. En jij vraagt aan Tina of er sprake is van symptomen die overeenkomen met het coronavirus of dat de ziekte van andere aard is? Dat is iets wat je normaal gesproken niet expliciet mag vragen, maar door de huidige RIVM-richtlijnen nu wél gevraagd mag worden. Weten je medewerkers dat?

 

Het is van belang dat je je medewerkers op de hoogte brengt van de tijdelijke aanpassingen in het verzuimbeleid. In het verzuimbeleid staat de verzuimprocedure die de werkgever én de medewerker naleven. Er staat onder andere in hoe de medewerker zich ziek of beter moet melden én hoe de werkzaamheden tijdelijk worden waargenomen.

Door het coronavirus zijn er een aantal procedures tijdelijk aangepast. Als werkgever dien je je medewerkers daarvan op de hoogte te brengen. Wij hebben de tijdelijke aanpassingen door het coronavirus in een ‘aanvullend verzuimbeleid COVID-19’ opgenomen. Deze kan je gratis downloaden én gebruiken om je medewerkers op de hoogte te brengen.

Download het aanvullend verzuimbeleid COVID-19